Senior klub - SK Svidník je občianskym združením, ktorého členmi sú prevažne bývalí futbalisti. Počet členov v súčastnosti je 22 + jeden čestný člen. Aktivity združenia sú zamerané na športové vyžitie, kde sa držíme hesla "ZOBER LOPTU A NIE BARLY".

Financovanie občianskeho združenia je z príspevkov členov, kde členské na rok predstavuje sumu 60 eur. ďalšími finančnými prostriedkami na činnosť občianskeho združenia sú prímy z reklám. Prímy z reklám sú použité na financovanie výstavby športového areálu pri Odbornej škole vo Svidníku. Z týchto príjmov bolo zrealizované umelé osvetlenie trávnatého ihriska o rozmeroch 40 x 20 m, jeho oplotenie, nákup kosačky a zrealizovanie studne a  postrekovacieho zariadenia na zavlažovanie ihrísk.